Biology

Sršeni spadajo v red kožokrilcev (Hymenoptera), kamor spadajo tudi mravlje in čebele. Družina pravih os (Vespidae) ima v Evropi okoli 100 vrst, vključno s pravim osam, papirnim in poljskim osam. Sršeni so največji predstavniki podružine pravih os (Vespinae), po celme svetu je okoli 20 vrst, z največjo razširjenostjo v jugovzhodni Aziji.

Sršeni se razlikujejo od drugih žuželk, da so dobri lovci in tudi sesajo rastlinske sokove.

Naslednje tri vrste so posebej predstavljene na www.alien-hornet.org, ker so za Evropo tudi najbolj relavantne.