Invasion

Oprindeligt fandtes der i store dele af Europa kun en hjemlig gedehamse art: Vespa crabro. På verdensplan findes der ca. 23 gedehamse arter i slægten Vespa, i ordenen Årevingede (Hymenoptera), familien Gedehamse (Vespidae). I 2004 blev fra området Shanghai, med et containerskib, indført en dronning af arten Vespa velutina, der var parret flere gange, indført til  Europa (Bordeaux). Afkommet fra denne dronning har nu etableret sig og udbredt sig over flere lande (se nedenstående). Denne art, som lidt upræcist bliver kaldt “asiatiske hveps” er en yderst effectiv jæger på insekter. Især ses den foran boet hos vores honningbier Apis mellifera, og udgør dermed, sammen med mange andre faktorer, en trussel overfor honningbier og biavlen i almindelighed. På grund af udbredelsen i et område hvor arten ikke er hjemmehørende, betragtes denne hveps som en invasiv art  også kaldet  Neobiota. I 2003  blev  Vespa velutina indført til Sydkorea, og har siden hen udbredt sig til hele den sydlige halvø. (Læs mere).

Udbredelse i Europa:

2004: Indført til Frankrig
2010: Fundet i Spanien
2011: Fundet i Portugal
2012: Fundet i Italien
2014: Fundet i  Tyskland
2015: Fundet i Mallorca
2016: Funder på kanarieøen Jersey
2016: Fundet i Storbritannien
2016: Vespa velutina er nu udbredt til regionen Veneto i Italien
2017: Fundet i Schweiz

Som det kan ses er Vespa velutina hidtil ikke fundet i Danmark. Men det må forventes inden for en årrække at det vil ske. I samarbejde med kollegaer i Europa, vil vi gerne med hjemmesiden www.alien-hornet.org ved hjælp af Citizen Science (Borger- (biavler-) iagttageler)), fokusere på udbredelsen af  Vespa velutina og hvilken påvirkning det har på biavlen i Europa.  Hvis du ser individer der er mistænkelige, så kontakt os venligst eller anmeld dit fund, bedst med et foto online. Som hjælp kan du anvende vores  Bestemmelsesnøgler.

I det sydlige Europa findes også den orientalske gedehams  (Vespa orientalis). Denne går også på jagt efter insekter og honningbier. Den er bedst tilpasset til varme og tørre regioner. En udbredelse til Nordeuropa synes usansynlig.