Vespa crabro

Art: Vespa crabro

Dansk navn: Stor gedehams (skov gedehams ??)

Oprindelige udbredelse: Europa, Asien

Bo: I hulrum af træer, skornstene, loftrum, sjældent i det fri. Zylindrisk bo, med stor åbning i bunden.

AlienHornetNestCrabro
Gedehamse bo af  Vespa crabro i to tomme birammer. Til venstre: delvis åbnet kan ses 2 horizontale tavler. Højre: modsatte side indtakt.  Foto: Robert Brodschneider.
AlienHornetVespaCrabro
Vespa crabro dronning (venstre foroven og forneden) og arbejder  (til højre for oven). Tilhøjre forneden: Størrelsesforhold mellem arbejder og dronning. Fotos: Robert Brodschneider.