Klik her for at indberette en observation!

Alien-hornet.org: Et citizen science værktøj til at samle data om Vespa velutina

Citizen science er et værdifuldt værktøj indenfor videnskaben, som giver mange interesserede amatører mulighed for at deltage i data indsamling og rapportering af specifikke arter. Biavlere har været aktivt indvolveret i to videnskabelige projekter igennem Coloss neværket. 1. Indberetning af  årlige vintertab data af honningbier. Projektet er en del af Coloss’ hovedprojekter: Monitering af vintertab. 2. Deltage i C.S.I. Pollen (“Citizen Science undersøgelse af pollen diversitet på tilgængelige pollenkilder for honningbier) hvor biavlere hjælp med at indsamle pollen, lave simple analyser af pollen farven, gemme pollen og sende det til videnskabelig analyse. I projektet blev biavlerne forsynet med et online værktøj, som tillod biavlerne angive placering af deres bigårde og uploade billeder. På denne hjemmeside vil biavlere være i stand til at genkende forskellige gedehamse arter, samt læse baggrundsmateriale ang. gedehamse og genkendelse af dem. Hjemmesiden er på flere sprog, således at denne platform kan anvendes i mange lande. Siden kan også bruges i formidlingssammehæng (f.eks. biology and identifikation af Vespa velutina).